Ansök om att bli branschskola

Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Den här satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete. Skicka in ansökan senast 1 november.

Under perioden 2018-2023 pågår en försöksverksamhet med högst tio branschskolor som Skolverket utser. Skolorna ska erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Branschskolan ska erbjuda utbildning som:

  • har högre efterfrågan på arbetsmarknaden än det finns antal personer med rätt kompetens,
  • har ett lågt antal elever inom såväl gymnasieskolan som den kommunala vuxenutbildningen,
  • är svår att tillhandahålla för skolhuvudmän på grund av att den kräver särskilda lokaler, material, utrustning eller att elevgrupperna är små,
  • rekommenderas av en branschorganisation eller har ett etablerat samarbete med flera arbetsgivare inom det yrkesområdet,
  • branschskolan ska ha förutsättningar att följa de föreskrifter och regler som gäller för utbildningen.

Kommuner, landsting och enskilda, fysiska eller juridiska personer kan ansöka om att delta som branschskola i försöksverksamheten.

Så här går ansökan till

Sista dag att ansöka är den 1 november 2017. Fyll i blanketten och skicka den till branschskola@skolverket.se

Ansökan försöksverksamhet med branschskolor (93 kB)

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskolor

Beslut 1: om villkoren är uppfyllda

I november 2017 fattar Skolverket beslut om vilka sökanden som uppfyller villkoren för att bli branschskola.

Beslut 2: vilka som får delta

I december 2017 beslutar Skolverket om vilka skolor som ska ingå i försöksverksamheten.

Infografik över när ansökan ska skickas in och när Skolverket fattar beslut.

Statsbidrag

Det finns ett statsbidrag kopplat till verksamheten med branschskolor. En skolhuvudman som har lämnat över undervisning till en branschskola kommer att kunna ansöka om bidraget. Det är huvudmannen och branschskolan som tillsammans kommer överens om villkoren.

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskolor

Kontakt

branschskola@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-10