Branschskolor ny möjlighet för yrkeselever

Nu kan du erbjuda dina elever att gå en del av sin utbildning på en branschskola. Branschskolorna erbjuder utbildningar på gymnasial nivå där det lokalt inte finns tillräckligt många elever, men där efterfrågan på arbetskraft är stor.

Branschskolor startar hösten 2018

Branschskolorna tar emot elever från hela landet för utbildning under delar av elevernas yrkesutbildning. Satsningen startar höstterminen 2018 och är en försöksverksamhet fram till 2023.

Skriv avtal med branschskolan

Som rektor eller huvudman inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen kontaktar du den eller de branschskolor som kan vara intressanta för elever hos dig. Ni skriver ett avtal om elevens utbildning. Ansvaret för eleven behåller du som huvudman under hela utbildningen, även för den del som eleven genomför på branschskolan. I avtalet kommer ni också överens om vilken ersättning branschskolan ska få. Skolverket kommer inte att kunna ge vägledning eller ta ansvar för de avtal som skrivs mellan huvudman och branschskola.

Mer om vad ett entreprenadavtal med bibehållet huvudmannaskap innebär

Sök statsbidrag för elever som går i branschskola

Det finns ett statsbidrag som huvudmän kommer att kunna söka för elever som går i branschskolorna. Statsbidraget är högst 50 000 kronor för varje elev och lämnas för max fem elever per yrkesområde.  Hur stor ersättningen blir beror på hur många som söker.

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskolor

De tio branschskolorna

Curt Nicolin gymnasiet AB, Finspång
- produkt, maskinteknik, produktionsteknik, design och produktutveckling på gymnasial nivå

Elteknikbranschens Utbildnings- och utvecklingscenter ETG. Nyköping
- distributionselektriker på gymnasial nivå

Falu kommun, Falun
- karosseri och lackering på gymnasial nivå,

Göteborgs Tekniska College GTC, Göteborg- driftsäkerhet och underhåll på gymnasial nivå

Hvilan Utbildning AB, Åkarp
- trädgård på gymnasial nivå

PVF Plåt- & Vent Teknikcentrum, Katrineholm
- plåtslageri på gymnasial nivå

Skellefteå Kommun, Skellefteå
- skogsmaskinförare på gymnasial nivå

Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, Katrineholm
- kylmontör och ventilationstekniker på gymnasial nivå

Stockholms byggtekniska gymnasium, Stockholm
- golvläggning på gymnasial nivå

Utbildningsförvaltningen Göteborgs Stad, Göteborg
- bageri, chark och sjöintendentur på gymnasial nivå.

Frågor och svar

Hur får branschskolan sin ersättning för eleverna?

Svar: Ersättningen till branschskolan är helt avhängigt avtalet med huvudmannen.

Om en elev behöver boende på den ort där branschskolan är lokaliserad, vem står för kostnaden för boendet, hemskolan eller branschskolan?

Svar: Det är ”hemskolan” som har det övergripande ansvaret för hela utbildningen och eleven. I det ansvaret ligger bland annat att se till att utbildningen är kostnadsfri för eleven. Sedan är det upp till vad entreprenadavtalet reglerar.

Kan alla som vill sluta avtal med en branschskola, eller är det upp till huvudmannen och branschskolan att komma överens?

Svar: Huvudmannen och branschskolan måste komma överens för att sluta avtal.

Vilka program omfattas av branschskola?

Svar: Branschskolorna kommer att omfatta olika branscher, där elevantalet är litet i förhållande till arbetsmarknadens behov.

Vilken typ av programtillstånd behöver en huvudman ha för att en branschskola ska kunna teckna avtal med dem?

Svar: Huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen och ska ha de tillstånd som krävs för det. Alltså samma som om man bedrev utbildningen själv.

Kontakt

branschskola@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-15