Introduktionsprogram

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Senast granskad: 2014-12-05
Innehållsansvar: Gymnasieenheten