Nationella programråd

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvarar arbetslivets behov.

Programråden diskuterar och ger råd till Skolverket i många olika frågor som rör yrkesutbildning. Det handlar om alltifrån analyser av utbildningen utifrån arbetsmarknadens behov till mer konkreta uppgifter som till exempel innehåll i yrkesutbildningen eller utformning av stöd till handledare. Skolverket använder synpunkter och förslag från de tolv nationella programråden som underlag för regeringsredovisningar, stödmaterial och olika beslut.

Skolverket utser ledamöter till de tolv nationella programråden. Ledamöterna är representanter för arbetslivet med kunskap om programmens yrkesområden, till exempel som ansvariga för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor inom en arbetslivsorganisation eller myndighet.

För frågor om de nationella programråden, kontakta Paula Starbäck, paula.starback@skolverket.se


Aktuellt

Nästa programrådskonferens

Nästa programrådskonferens hålls den 8 maj 2017 och temat är validering.

Programrådskonferens om kompetensförsörjning

Programrådskonferensen den 16 februari 2017 hade kompetensförsörjning som tema. Arbetsförmedlingen presenterade sin prognosrapport Var finns jobben 2017?, Skolverket presenterade arbetet med regionalt yrkesvux och programråden diskuterade vilka behov av samverkan det för med sig. Skolinspektionen presenterade sin granskning av yrkesprogrammen och Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister talade om regeringens satsningar på yrkesutbildning. Dagen avslutades med programrådsmöten.

Senast granskad: 2017-02-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner