Yrkesprogram i gymnasieskolan

Inom gymnasieskolan finns det 12 nationella yrkesprogram. Efter utbildningen på ett yrkesprogram ska det vara möjligt att börja jobba. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden.

Yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan går minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram. Gymnasial lärlingsutbildning

Det fjärde året på teknikprogrammet är också en yrkesutbildning. Det vänder sig till elever som avslutat teknikprogrammet och som vill gå ett år till på gymnasiet för att få en gymnasieingenjörsexamen som ger goda möjligheter att få ett jobb direkt. Läs mer om det fjärde året på teknikprogrammet

Yrkesdansarutbildningen är en elitutbildning som erbjuder eleverna en yrkesutbildning i klassisk balett och modern nutida dans.

Läs mer om yrkesdansarutbildningen

Det finns också gymnasieutbildningar som skiljer sig från de nationella utbildningarna på olika sätt, till exempel idrottsutbildningar.

Senast granskad: 2016-01-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner