Anpassa nationella prov

En del elever behöver anpassade prov för att få göra proven på samma villkor som alla andra. Det kan vara elever med en funktionsnedsättning eller med läs- och skrivsvårigheter.

Genomföra och bedöma nationella prov

Här kan du läsa mer om att genomföra och bedöma nationella prov i de olika skolformerna. Du hittar bland annat information om hur du genomför nationella prov med nyanlända elever, genomför prov på dator och hur provresultatet förhåller sig till betyget.

Genomföra och bedöma nationella prov i grundskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i sameskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i specialskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i gymnasieskolan

Genomföra och bedöma nationella prov i sfi

Genomföra och bedöma nationella prov i komvux på gymnasial nivå

Nationella provens konstruktion

Nationella provens konstruktion

Digitalisering av proven

Digitalisering av nationella prov

Senast uppdaterad 13 september 2019