Demokrati 100 år

I år är det hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet och Skolverket har valt att uppmärksamma jubileumsåret tillsammans. Nedan har vi samlat information och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan; Demokrati i undervisningen, Att organisera för demokrati och Demokratiska rättigheter för barn och elever.

Att organisera för demokrati

För att skolans ska utvecklas kvalitativt behöver skolan ha en tydlig pedagogisk ledning. Tillsammans med elever och skolans personal får verksamheten pröva sig fram i arbetet för en bra verksamhet med hög delaktighet. Här har vi samlat information och stöd till hjälp för er i arbetet.