Digitalisering i skolan

Skolverket har sektorsansvar för skolans digitalisering. Vi arbetar tillsammans andra aktörer för att hela skolväsendet ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Nationell strategi för skolans digitalisering

Nationell strategi för skolans digitalisering och arbetet med det

Uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin

Skolverkets sektorsansvar för skolans digitalisering

Digital kompetens i styrdokument

Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan

Digital kompetens i grundskolan

Digital kompetens i gymnasieskolan

Digital kompetens i vuxenutbildning

Stöd för digitaliseringen

Skolans digitalisering

Riktade insatser för skolans digitalisering

Leda digitaliseringen på skolor och förskolor

Stöd för arbetet med digitalisering Länk till annan webbplats.

Elever med skyddad identitet

Kurser och utbildningar Länk till annan webbplats.

Stadsbidrag för digitalisering Länk till annan webbplats.

Digitaliseringen av nationella prov

Om digitala nationella prov

Tidsplan och övergripande information

Tekniska förutsättningar

Inloggning till provtjänsten Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet och användbarhet

API-specifikationer för digitala nationella prov Länk till annan webbplats.

Överföra uppgifter till Skolverkets provtjänst Länk till annan webbplats.

Information om federationsanvändarnamn (EEPN) Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev till huvudmän om digitala nationella prov

Nyhetsbrev till edtechbolag

Standarder

Skolverket rekommenderar en gemensam teknisk standard

Forum för informationsstandardisering i skolväsendet

Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, SIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna data

Api; uppgifter om skolenheter, studievägar och statistik Länk till annan webbplats.

Data om obligatoriska skolan, gymnasieskolan och komvux i xml-format Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagar och regler

GDPR, dataskyddsförordningen i förskola, skola och vuxenutbildning

Avtal för lån av datorer och läsplattor

Distansundervisning

Avgifter knutna till distansundervisning

Forskning och rapporter

Artiklar om forskning kring digitalisering i förskola och skola Länk till annan webbplats.

Publikationer om digitalisering Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 05 maj 2022