Fortbildning för rektorer

Är du rektor i skola eller förskola och har gått Rektorsprogrammet - fördjupa din förmåga att leda och organisera. Anmälan är öppen till flera högskolekurser! Välj kurs inom fem olika inriktningar; elevhälsa och hälsofrämjande arbete, leda hållbar utveckling, leda i olika skolformer och i fritidshemmet, pedagogisk ledning och organisering samt värdebaserat och kommunikativt ledarskap.