• Datum: 2018-10-25
  • Tid: 09:30 - 15:30
  • Plats: Stockholm

Apl-utveckling för rektorer

För vem

Du som är rektor eller annan utbildningsansvarig för yrkesutbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. 

Tid och plats

Torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 09.30–15.30

Stockholm, Skolverket, Fleminggatan 14

Innehåll

  • Kvalitet i apl
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor om apl och lokala programråd (och yrkesråd)
  • Information om apl-utvecklarutbildning, nationella apl-utvecklare och handledarutbildning
  • Information om Skolverkets övriga aktuella satsningar inom yrkesutbildningsområdet

Anmälan

Anmälan sker till: apl-administration@skolverket.se

Ange namn, skola/utbildningsanordnare, befattning, ort och ev. specialkost*

Sista anmälningsdag är torsdagen den 11 oktober.

Dagen är kostnadsfri. Skolverket ersätter resor i efterhand, mer information kommer i samband med anmälan. Lunch och fika ingår.

För avanmälan kontakta apl-administration@skolverket.se

Kontakt

Frågor om dagens innehåll ställs till undervisningsråden

Christina Grönvik, christina.gronvik@skolverket.se

Cecilia Wigerstad, cecilia.wigerstad@skolverket.se.