• Datum: 2018-03-15
  • Tid: 09:00 - 17:00
  • Omfattning: flera dagar
  • Plats: Stockholm

Att starta lärlingsutbildning

Skolverkets lärlingscentrum välkomnar dig som vill komma igång med lärlingsutbildning.

Innehåll:

Konferensen är på grundläggande nivå och syftar till att du ska få ökad kunskap om gymnasial lärlingsutbildning och konkreta exempel från andra skolor.
Innehållet består av information, föreläsningar och tid för erfarenhetsutbyte.

För vem:

Rektorer, lärare, och studie- och yrkesvägledare, men även skolchefer, samordnare, politiker eller andra berörda. Vi ser gärna att flera personer från samma skola deltar.
Observera att denna konferens endast är tänkt för dig som inte deltagit i någon av Lärlingscentrums konferenser tidigare.

Tid och plats

Stockholm – Qulity Hotel Globe,15 – 16 mars 2018
Tider första dagen: 10.00 - 17.00. Kaffe och registrering från kl. 09.00.
Tider andra dagen: 08.30 - 15.30

Program

Inbjudan Att starta lärlingsutbildning 2018.pdf (20 kB)

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri. Skolverket bjuder på lunch och fika under dagarna, middag på kvällen samt logi.

Länk till anmälan