• Datum: 2018-09-07
  • Tid: 09:30 - 15:30
  • Plats: Malmö

Att utveckla introduktionsprogrammen – yrkespaket, lärlingsliknande former, övergångar

Välkommen till Skolverkets konferensdag kring utveckling av introduktionsprogrammen. Dagen kommer att innehålla såväl information som är aktuell för programmen, som diskussioner om utveckling.

Från och med 2018 finns det påbyggnadsbara yrkespaket inom introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. Denna konferens riktar sig främst till introduktionsprogrammen. Lärlingsliknande former inom introduktionsprogrammen är möjliga, och statsbidrag kan sökas för dessa från hösten 2018.

För vem

Vi vänder oss till huvudmän, rektorer och lärare som arbetar med introduktionsprogram.

På programmet

  • Yrkepaket inom introduktionsprogrammen
  • Lärlingsliknande former
  • Lärande exempel och erfarenhetsutbyte

Tid och plats

7 september kl. 09:30 - 15:30. Registrering och kaffe från 9.00.

Plats: Malmö, Sankt Gertruds konferens

Konferensen är kostnadsfri

Anmälan & frågor

Anmäl dig senast den 31 augusti

Till anmälan

Har du frågor om innehållet, kontakta sylvia.lindqvist@skolverket.se.

Har du frågor om konferensen, kontakta skolverket@reachem.se

Preliminärt program

09.30­-10.15 Information från Skolverket
Styrdokument
Plan för utbildningen
Yrkepaket inom introduktionsprogrammen

10.15­-12.00 Information från verksamheter
Lärande exempel och erfarenhetsutbyte

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Att utveckla introduktionsprogrammen
Erfarenhetsutbyte i dialog

14.00 Aktuellt från Skolverket
Lärlingsliknande former inom introduktionsprogrammen
Statsbidrag

15.30 Avslut och kaffe