• Datum: 2018-04-23
  • Tid: 09:00 - 16:00
  • Plats: Göteborg

Bedömning under apl, fullsatt

Vi välkomnar dig som undervisar inom yrkesutbildning på gymnasial nivå till en inspirerande dag om bedömning under apl.
Dagen fokuserar på frågorna:

  • Hur säkerställer jag att eleven får återkoppling på sitt lärande på arbetsplatsen? 
  • Hur säkerställer jag att jag får relevant information om elevens kunskaper till betygsättningen?

Du kommer att få höra forskares perspektiv på bedömning av elevens arbetsplatsförlagda lärande. Du kommer också att få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor.

För vem

Lärare inom yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Preliminärt program

Utmaningar och dilemman vid bedömning under apl, Helena Tsagalidis, Linköpings universitet

Trepartssamtal – ett professionellt samtal, Eva Lönn, Gymnasieskolan Vipan i Lund

Kamratrespons för lärande – det formativa samtalet, Jessica Berggren, Stockholms universitet 

Tid och plats

Måndag 23 april. Konferensen startar kl. 09.30 och avslutas kl. 16.00, registrering och fika från kl. 09.00. Clarion Post, Göteborg.

Gå direkt till anmälan 

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar lunch och fika. Skolverket bekostar resor med tåg, buss eller flyg (ej taxi) som överstiger 200 kr och bokas i samband med anmälan.

Kontakta oss vid frågor

För frågor om konferensens innehåll kontakta Cecilia.Wigerstad@Skolverket.se eller Christina.Gronvik@Skolverket.se