• Datum: 2018-01-22
  • Plats: Stockholm

Dialogmöte om bedömningsstödet Bygga svenska

Dialogmötet riktar sig till dig som arbetar i grundskolan och gymnasiet. Vi välkomnar rektorer tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och förstelärare.

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Målgrupp

Dialogmötet riktar sig till dig som är rektor, lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare eller förstelärare för årskurs 7-9 eller gymnasiet.

Datum och plats

22 januari. Elite Hotel Marina Tower – Stockholm

En dag i dialogform

Under dialogmötet får du fördjupad förståelse  om hur bedömningsstödet kan användas för att stödja arbetet med nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Du får kunskaper om bedömning och undervisning i olika ämnen, hur du systematiskt kan iaktta elevernas förmågor och ge stöttning som har betydelse för elevens språk- och kunskapsspråksutveckling i alla ämnen  .  

Du får också tillfälle att utbyta erfarenheter med andra lärare och rektorer samt skapa nätverk.

Det är en fördel att titta igenom och ta med Bygga svenska till dialogmötet.

Materialet finns i Bedömningsportalen eller kan beställas:
Beställ bedömningstödet Bygga svenska

Det finns också ett webbinarium att se i förväg:
Webbinarium Bygga svenska - bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Anmälan  

Länk till anmälan

Kontakt

För praktiska frågor som till exempel anmälan, kontakta Reachem på

e-postadress: skolverket@reachem.se

telefonnummer: 08-410 301 50

Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten