• Datum: 2018-02-28
  • Plats: Karlstad

Dialogmöte om bedömningsstödet Bygga svenska

Dialogmötet riktar sig till dig som arbetar i grundskolan och gymnasiet. Vi välkomnar rektorer tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och förstelärare.

Vi välkomnar rektorer tillsammans med lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och förstelärare. Dialogmötet erbjuds på 23 orter mellan 22 januari och 27 april 2018.

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolans introduktionsprogram. 

En dag i dialogform

Under dialogmötet får du fördjupad förståelse  om hur bedömningsstödet kan användas för att stödja arbetet med nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Du får kunskaper om bedömning och undervisning i olika ämnen, hur du systematiskt kan iaktta elevernas förmågor och ge stöttning som har betydelse för elevens språk- och kunskapsspråksutveckling i alla ämnen  .  

Du får också tillfälle att utbyta erfarenheter med andra lärare och rektorer samt skapa nätverk.

Det är en fördel att titta igenom och ta med Bygga svenska till dialogmötet.

Det finns också ett webbinarium att se i förväg:

Målgrupp

Dialogmötet riktar sig till dig som är rektor, lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare eller förstelärare för årskurs 7-9 och gymnasiet.

Tid och plats 

28 februari, Karlstad, Elite Stadshotellet Karlstad

Anmäl dig nu – först till kvarn gäller

Dialogmötet är kostnadsfritt och anmälan är bindande. Mötet har ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Kontakt

För praktiska frågor som till exempel anmälan, kontakta Reachem på

e-postadress: skolverket@reachem.se

telefonnummer: 08-410 301 50