• Datum: 2018-03-08
  • Plats: Örebro

Dialogmöte om bedömningsstödet Bygga svenska

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Målgrupp

Dialogmötet riktar sig till dig som är rektor, lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare eller förstelärare för årskurs 7-9 eller gymnasiet.

Datum och plats

8 mars, Örebro Slott, Örebro

En dag i dialogform

Under dialogmötet får du fördjupad förståelse  om hur bedömningsstödet kan användas för att stödja arbetet med nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Du får kunskaper om bedömning och undervisning i olika ämnen, hur du systematiskt kan iaktta elevernas förmågor och ge stöttning som har betydelse för elevens språk- och kunskapsspråksutveckling i alla ämnen.  

Du får också tillfälle att utbyta erfarenheter med andra lärare och rektorer samt skapa nätverk.

Det är en fördel att titta igenom och ta med Bygga svenska till dialogmötet.

Bedömningsstödet Bygga svenska

Det finns också ett webbinarium att se i förväg:

Webbinarium Bygga svenska – bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Anmälan  

Länk till anmälan

Kontakt

För praktiska frågor som till exempel anmälan, kontakta Reachem på

e-postadress: skolverket@reachem.se

telefonnummer: 08-410 301 50