• Datum: 2018-05-30
  • Plats: Umeå

FULLBOKAT: Inspirationsdag för modersmålslärare: Digitala resurser i modersmålsundervisningen

Under inspirationsdagen erbjuds deltagarna föreläsningar som varvas med workshops på temat ”Digitala resurser i modersmålsundervisningen”.

Syftet med dagen är att ge såväl kunskaper som insikter samt inspiration kring hur digitala resurser kan användas i elevernas språkutveckling. Vi tar avstamp i kursplaner för modersmål och nya skrivningar i läroplanens första kapitel. Innehållet är verksamhetsnära och konkret och hjälper dig att utveckla ett öppet förhållningssätt till digital teknik och hur det kan användas i kombination med pedagogik och ämnesinnehåll i modersmålsundervisningen.

Målgrupp

Modersmålslärare, modersmålslärare med kombinerad tjänst inom IKT och chefer för modersmålslärare

Plats

Folkets Hus, Skolgatan 59, 903 29 Umeå

Program för dagen

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe/te och smörgås

10.00 – 10.15 Välkomna

10.15 – 12.00 Skolan i ett digitaliserat samhälle

Hülya Basaran, universitetsadjunkt på Högskolan Väst

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Undervisning: från planering till bedömning med digitala resurser

Hülya Basaran, universitetsadjunkt på Högskolan Väst

15.00 – 15.30 Kaffe/te och kaka

15.30 – 16:30 Att värdera möjligheter och konsekvenser vid val av digitala resurser

Hülya Basaran, universitetsadjunkt på Högskolan Väst

Länk till anmälan

Anmälan senast 13 april

Frågor om anmälan

skolverket@reachem.se

Inspirationsdagen är kostnadsfri. Deltagarna står själva för resa och eventuellt boende. Inspirationsdagen innehåller aktiviteter, ta därför i första hand med läsplatta (dator kan användas till vissa aktiviteter).

Inbjudan i PDF

Ladda ner inbjudan i PDF. (355 kB)