• Datum: 2018-10-22
  • Plats: Arlanda

Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

Flera förändringar är aktuella för grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Välkommen till en dag med information om detta och tillfälle att diskutera med kollegor.

Välkommen till en konferens om

  • Stadieindelad timplan, stadieindelade kursplaner för ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan) och nya kunskapskrav i fem ämnen i årskurs 3. Dessa förändringar planeras träda i kraft i juli 2018.
  • Läroplanens och kursplanernas skrivningar om digital kompentens respektive jämställdhet som gäller från och med läsåret 2018/19.

Läs mer om konferensen och anmäl dig

Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner