• Datum: 2018-05-31
  • Plats: Umeå

Inspirationsdag för modersmålslärare: Språkutvecklande arbete i modersmålsundervisningen

För att fördjupa kunskaper kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom
modersmålsundervisningen inbjuder Skolverket till en inspirationsdag.

Syftet med dagen är att ge såväl kunskaper som insikter kring hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande så att elevernas språkinlärning i alla ämnen påskyndas. Innehållet är verksamhetsnära, direkt användbart och ger dig verktyg för det dagliga arbetet.

Målgrupp

Modersmålslärare och chefer för modersmålslärare

Plats

Folkets hus, Skolgatan 59, 903 29 Umeå

Program för dagen

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe/te och smörgås

10.00 – 10.15 Välkomna

10.15 – 12.00 Utbildning om språkutvecklande arbetssätt

Tiia Ojala, lärare i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare

  • Hur arbeta språk- och kunskapsutvecklande
  • Hur arbeta med cirkelmodellen
  • Hur utveckla elevernas muntliga och skriftliga förmåga
  • Hur utveckla elevernas läsförståelse

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Utbildning om språkutvecklande arbetssätt

Tiia Ojala, lärare i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare och Sharmila Vithlani, förstelärare i modersmål

15.00 – 15.30 Kaffe/te och kaka

15.30 – 16.30 Utbildning om språkutvecklande arbetssätt

Tiia Ojala, lärare i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare

Länk till anmälan

Anmälan senast 8 april.

Frågor om anmälan

skolverket@reachem.se

Konferensen är kostnadsfri. Deltagarna står själva för resa och eventuellt boende. Ta gärna med en dator eller läsplatta.

Inbjudan i PDF

Ladda ner PDF (315 kB)