• Datum: 2018-03-22

Inspirationsdag om fjärrundervisning

Varmt välkommen till en dag om fjärrundervisning. Fyll på med kunskap och nätverka med kollegor.

Under den här dagen får du ta del av föreläsningar och seminarier samt möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor från olika delar av landet. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av frågor kring undervisning och organisation kopplat till fjärrundervisning.

Målgrupp

Huvudmän, rektorer, lärare, handledare.

Tid och plats

22 mars i Uppsala, på Clarion hotell Gillet.

Program

Hela programmet (389 kB)

08.30 – 09.30 Registrering, kaffe/te och smörgås

09.30 – 09.50 Introduktion, Skolverket

09.50 – 10.30 Formativ vurdering, flipped classroom og student response system i fjernundervisning

Professor Rune Johan Krumsvik, Universitetet i Bergen, Norge

10.30 – 11.00 Fika

11.00 – 11.45 Fjärrundervisning = pedagogisk utveckling!

Docent Jörgen From, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

11.45 – 12.30 Riktiga människor som samtalar. Social närvaro i fjärrundervisning

Una Cunningham, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Valbara seminarier:

1. Regionalt samarbete; en framgångsfaktor vid utveckling av fjärrundervisning

2. BIU Online- Studiehandledning på modersmålet

3. Digitalt kompetenta skolorganisationer

14.00 – 14.10 Förflyttning

14.10 – 14.40 Valbara seminarier

1. Regionalt samarbete; en framgångsfaktor vid utveckling av fjärrundervisning

2. BIU Online- Studiehandledning på modersmålet

3. Digitalt kompetenta skolorganisationer

14.40 Diskussioner/ erfarenhetsutbyte

15.30 Avslutning

Anmälan senast 15 mars

Anmälan till konferensen om fjärrundervisning

Övrig information

Konferensen är kostnadsfri. Deltagarna står själva för resa och eventuellt boende. Ta gärna med dig dator eller läsplatta.

Kontakt

skolverket@reachem.se