• Datum: 2018-01-30
  • Tid: 09:30 - 16:00
  • Plats: Stockholm

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden

Välkommen på en mötesplats om att stödja ungdomar att våga välja och fullfölja ett otraditionellt yrkesval.

Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande, Norden är ett nordiskt idé- och erfarenhetsutbyte som stöds av Nordiska rådet. Projektet ska samla och sprida de metoder som används idag samt utveckla verktyg som kan användas i jämställdhetsarbete inom gymnasial yrkesutbildning. Konferensen är kostnadsfri. För dig som arbetar i skolan står Skolverket för resor överstigande 200 kr. Ersättningen betalas ut i efterhand. Mer information kommer i samband med anmälan.

Läs mer om projektet

Målgrupp

Konferensen vänder sig till lärare, handledare, företag, branscher, yrkeslärarutbildare och andra som är intresserade av och engagerade i ungdomars möte med arbetslivet och lärande på arbetsplats.

Tid och plats

Tisdag den 30 januari 9.30-16.00 på Hotel Elite Marina Tower i Stockholm.

Program

Vi får ta del av hur några branscher arbetar med jämställdhet i apl, både inom mans- och kvinnodominerade yrkesområden. Det blir mycket diskussioner och erfarenhetsutbyten med svenska och andra nordiska deltagare. Lunch ingår, samt kaffe på förmiddagen och eftermiddagen. Ett mer detaljerat program kommer inom kort.

Anmälan och frågor

Anmäl dig senast fredag den 19 januari. Om du får förhinder behöver du anmäla det senast den 26 januari, annars debiteras konferenskostnaden.

Gå till anmälan

Har du frågor kontakta Gunilla Rooke, tel 08-527 336 91 eller gunilla.rooke@skolverket.se.

Innehållsansvar: Gymnasieenheten