• Datum: 2018-02-15
  • Plats: Stockholm

Konferens om förskoleklassen med fokus på det förtydligade uppdraget

Konferensen handlar om det förtydligade uppdraget för förskoleklassen samt den reviderade skrivningen i läroplanens avsnitt 2.5, om övergång och samverkan. Konferenserna innehåller även föreläsningar som utgår ifrån den nya läroplansdelen kopplat till forskning och verksamhetsnära exempel.

Målgrupp

Konferenserna riktar sig till dig som arbetar i förskoleklassen.

Tid och plats 

15 februari, Stockholm, Sheraton Hotel, Tegelbacken 6

Registrering och fika från 08.30

Program

Ur programmet:   

  • Förskoleklassens jämställdhetsuppdrag  
  • Digitalisering: En föränderlig miljö 
  • Elevers erfarenheter och förväntningar i förskoleklass: Ett elevperspektiv på förskoleklassens undervisning
  • När leken och lärandet får gå hand i hand 

Program för Stockholm (728 kB)

Anmäl dig nu - först till kvarn gäller

Konferensen är kostnadsfri och anmälan är bindande. Konferensen har ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Anmälan till konferensen