• Datum: 2017-12-07
  • Tid: 10:00 - 15:00
  • Omfattning: flera dagar
  • Plats: Arlanda

Öka kunskapen om övergångar mellan särskolans samtliga skolformer

Innehåll

Syftet med tvådagars-konferensen är att stärka kunskapen om övergångar mellan de olika skolformerna. Dagarna innehåller även föreläsningar, lärande exempel och utbyte av erfarenheter.

Skolverket bekostar vid behov resa och uppehälle.

För vem

Skolverket bjuder in dig som är studie- och yrkesvägledare inom särskolans samtliga skolformer.

När

7 och 8 december

Program

Program konferens 7-8 dec.pdf (213 kB)

Anmälan

Begränsat antal platser utifrån skolform.

Anmäl dig senast den 19 november

Länk till anmälan