• Datum: 2018-04-11

SETT-mässan

Kom och träffa oss på SETT-mässan den 11-13 april! Delta i våra workshops och seminarier eller kom och prata digital kompetens i vår monter.

Seminarium:

Introduktion till programmering – två dagars workshop

Tid och plats:

11 april kl 09.30 – 12.00

12 april kl 09.30-12.00

Varmt välkommen till en workshop för dig som är nybörjare inom programmering. De praktiska övningarna i workshopen kopplar till läroplanen för matematik och teknik i årskurs 4-6, men kan med fördel användas ämnesintegrerat eftersom temat är kopplat till de globala målen för hållbar utveckling. Vi arbetar i det blockbaserade programmeringsspråket Scratch som är utvecklat av Lifelong Kindergarten Group vid MIT Media Lab.

I juli 2018 börjar de nya läroplansförändringarna att gälla. Som en del av digital kompetens är programmering med som ett centralt innehåll för bland annat matematik och teknik. Även andra skolämnen kan använda sig av programmering för digitalt skapande.

Du kommer att få prova på konkret material som du kan använda i din undervisning. Upplägget på workshopen består av övningar med och utan dator som du kan göra tillsammans med dina kollegor när du kommer tillbaka till skolan och på så sätt fungera som lärspridare. Vi som arrangerar workshopen är den ideella föreningen Kodcentrum och Skolverket.

Att skapa en tillgänglig lärmiljö genom digitalisering- är det möjligt?

Tid och plats: Kl. 14.15-15 i sal M 6

Vill du lära dig mer om hur du som lärare kan anpassa lärmiljön och variera din undervisning för att ge alla elever ökade möjligheter till lärande? Med bakgrund i aktuell forskning och med inspiration av arbete från framgångsrika skolor i bland annat Los Angeles, Boston och Sverige presenteras en kompetensutvecklingsinsats som planeras till hösten 2018. Under föreläsningen får du en första inblick i materialet tillsammans med en rad inspirerande exempel från undervisningen.

Medverkande: Henrik Carlsson Wolauz och Inger Westin

Teman i montern

Kl. 09-11 Specialpedagogik och digitalisering

Kl. 11-13 Digitala nationella prov

Kl. 13-17 Programmering

Innehållsansvar: Christina Grapenfelt