• Datum: 2017-12-11
  • Tid: 09:00 - 16:00
  • Plats: Malmö

Strategier för skolutveckling

Vad

Vi kommer visa hur man kan arbeta med nulägesanalyser för att välja rätt insatser. Vi kommer även att informera om det stöd som finns att få inom de nationella skolutvecklingsprogrammen.

För vem

Fristående eller kommunala huvudmän (politiker, styrelseledamöter, tjänstemän eller motsvarande) och rektorer. De huvudmän som får statsbidrag ökad jämlikhet, har förtur till konferensen.
Se vilka huvudmän som får statsbidrag för ökad jämlikhet Om statsbidraget för ökad jämlikhet

Var och när

Malmö, 11 december, kl 9-16

Ur programmet

Anmälan

Anmäl dig senast 9 december.

Länk till anmälan

Konferensen är kostnadsfri och anmälan är bindande. Skolverket bjuder på lunch och kaffe under dagen. Resor och logi bekostas av huvudmannen.

Kontakt

Har du frågor kontakta Carolina Concha, 08-527 336 65, carolina.concha@skolverket.se