• Datum: 2018-03-21
  • Tid: 09:30 - 16:30
  • Plats: Stockholm

Styrning av introduktionsprogram med fokus på nyanlända elevers lärande – praktisk fördjupning

Målgrupp

Politiker, skolchefer och rektorer på introduktionsprogrammen. Samordnare och andra nyckelfunktioner kring styrning av introduktionsprogram är välkomna i mån av plats.

Innehåll

Du får en orientering, samt praktiska exempel i hur man kan arbeta med

  • plan för utbildning
  • individuella studieplaner
  • bedömning av språkutveckling och
  • effektkedjor

Ta del av föreläsningar, valbara workshops, erfarenhetsutbyte med kollegor, samt få information om Skolverkets kommande stöd och insatser och nya statsbidrag riktade till introduktionsprogram.

Program

Styrning av introduktionsprogram med fokus på nyanlända elevers lärande – praktisk fördjupning.pdf (114 kB)

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri. Deltagarna står själva för resa och eventuellt boende. Sista dag för anmälan är 8 mars.

Anmälan Styrning av introduktionsprogram