• Datum: 2015-09-09
  • Tid: 15:30 - 16:30

Webbinarium: Slöjd i klassrummet – en utvärdering

Välkommen att delta i ett webbsänt seminarium där vi presenterar och diskuterar resultaten från Skolverkets utvärdering av ämnet slöjd i grundskolan.

Skolverket har genomfört en utvärdering i ämnena bild, musik och slöjd i grundskolans årskurs 6 och 9. Resultaten för hela utvärderingen ska presenteras på vår webbplats i början av september, vecka 36.

I det här webbsända seminariet kommer vi presenterar resultaten i ämnet slöjd. Du som deltar kommer även ha möjlighet att ställa frågor till Peter Hasselskog.

Peter Hasselskog är doktor och universitetslektor vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet. Han har varit huvudansvarig för utvärderingen av slöjdämnet och svarar för de resonemang och slutsatser som framförs.

För att delta

Tio minuter innan start, kommer du till seminariet genom att klicka på den här länken  Till webbianriet

Det behövs ingen föranmälan.

Du behöver en god internetuppkoppling och högtalare/hörlurar så du kan höra bra.

Syftet med utvärderingen är att:

  • ge en nationell bild av undervisningens förutsättningar och hur den bedrivs
  • visa vilka kunskaper och betygsresultat eleverna har i de tre ämnena
  • visa på både de styrkor och de utmaningar som finns i ämnena bild, musik och slöjd.

Utvärderingen grundar sig på två olika typer av underlag: en enkätundersökning med frågor till elever, lärare och rektorer på ett representativt urval av skolor samt ett antal fördjupningsstudier i respektive ämne som har genomförts av forskare. I utvärderingen har en del jämförelser gjorts med resultaten från Skolverkets förra utvärderingen av de tre ämnen som genomfördes 2003. 

Du kan ladda ned rapporten från vår publikationsdatabas. Ladda ner rapporten

Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen