Förskolelyftet

Förskolans läroplan reviderades 2010 och nya krav infördes. Därför har vi erbjudit kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Ingen förlängning av Förskolelyftet

Förskolelyftet avslutas vilket innebär att inga kurser kommer att starta under 2016. De kurser som startat under 2015 kommer att slutföras som planerat.

För dig som är förskolechef finns möjligheten att studera pedagogiskt ledarskap genom vår Fortbildning för förskolechefer

Fortbildning för förskolechefer i pedagogiskt ledarskap

Förskolelyftet pågick fram till och med 2015

Syftet med Förskolelyftet var att öka förskolepersonalens kunskap på områden där kraven skärpts i läroplanen. Fokus låg på dokumentation, uppföljning och utvärdering, samt på att leda kvalitetsarbete men även på det centrala arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dessutom fanns en kurs i naturvetenskap och teknik, samt en med inriktning flerspråkighet och interkulturell kompetens.

Senast granskad: 2016-08-29