Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen ger förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Därför ska du delta i Läslyftet i förskolan

  • Möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor
  •  Fördjupade kunskaper om språk-, läs-, och skrivdidaktik
  • Kompetensutveckling direkt i din förskola

Kort om insatsen

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik. Materialet till insatsen finns på Lärportalen.

Besök Lärportalen

Gå till lärportalen

För vem

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare. För att erbjuda insatsen till så många förskollärare som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. Grupperna ska bestå av 6-10 deltagare.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

En modul tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska undervisningsaktiviteterna genomföras. Deltagarna behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Diskussionsunderlag

Inför arbetet med Läslyftet i förskolan finns det många frågor som bör diskuteras och flera beslut som behöver fattas. Med hjälp av diskussionsunderlaget "Planera och organsiera för Läslyftet i förskolan" får huvudmän och förskolechefer stöd i hur de kan organisera kompetensutvecklingsinsatsen.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (1,9 MB)

Presentera Läslyftet på din förskola

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolan (1,1 MB)

Det här händer läsåret 2017/18

Välkommen på inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan!

Under en heldag får du lyssna på föreläsningar av forskare, förskolechefer och utvecklingsledare om språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i förskolan. Skolverket kommer att beskriva vad Läslyftet är och hur man kan förbereda för denna insats i förskolan. Kulturrådet kommer även att vara på plats och informera om projektet Bokstart. Konferensen är kostnadsfri och lunch ingår.

För vem

Konferensen vänder sig till dig som är förskollärare eller förskolechef och som vill arbeta mer medvetet med språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan.

Orter och datum

Göteborg 26 oktober, Gothia Towers
Stockholm 27 oktober, Clarion (Skanstull)

Anmälan är stängd.

Program

09:00-10:00   Registrering och fika

10:00-10:15   Inledning

10:15-11:15   Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i ett flerspråkighetsperspektiv Anniqa Sandell Ring, utvecklingsledare

11:15-11:45   Läslyftet i förskolan Skolverket

11:45-12:00   Bokstart Kulturrådet

12:00-13:00   Lunch

13:00-14:00   Resurser i samverkan för barns språkutveckling

Lotta Edvardsson Svensk, förskolechef, Andersbergs förskolor, Halmstad

Erica Eklöf, språk-, läs- och skrivutvecklare, Halmstad

Måns Magnusson, förskolechef, Andersbergs förskolor, Halmstad

Ulrika Thorbjörnsson, barnbibliotekarie, Stadsbiblioteket Halmstad

14:00-14:30   Fika

14:30-15:30   Vägar in i skriftspråket Carina Fast, fil dr i pedagogik

15:30-15:45   Avslutning

Föreläsare under dagen

Anniqa Sandell Ring har förskollärar- och lärarlegitimation och en masterexamen i svenska som andraspråk. Hon arbetar som utvecklingsledare på deltid i Södertälje kommun och utöver det på uppdrag för myndigheter och skolhuvudmän i Sverige med fokus på kompetenshöjande insatser för förskolor. Insatserna handlar främst om språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt och andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv.

Carina Fast har under många år varit intresserad av barns tidiga läs- och skrivutveckling. Hon är lågstadielärare och fil. dr i pedagogik. I sitt avhandlingsarbete följde hon sju barn i deras hem, från barnens fjärde till sjunde levnadsår. I senare studier har Carina Fast följt flera förskolors arbete under längre tid. Hon har bland annat skrivit böckerna Att läsa och skriva i förskolan och Läslust i hemmet.

Presentationer från konferenserna

Välkommen till Läslyftet i förskolan - Skolverket (5,1 MB)

Vad är viktigt för det som är viktigt? - Lars Svedberg (1,1 MB)

Barns vägar in i skriftspråket - Carina Fast (706 kB)

Kort om dagen

Hur fungerar egentligen Läslyftet och modulerna? Vad är förskolechefens roll och vad gör handledaren? Under dagen får du koll på läget med hjälp av Skolverkets undervisningsråd och föreläsarna Carina Fast och Lars Svedberg. Ta också chansen att utbyta erfarenheter med andra handledare och förskolechefer.

Program för samtliga tillfällen (38 kB)

För vem

Handledare och förskolechefer vars huvudmän beviljats statsbidrag för Läslyftet i förskolan för läsåret 2017/18.

Personlig inbjudan – först till kvarn gäller

Inbjudan till konferensen är personlig och anmälningslänken har därför skickats via mejl runt den 15 juni. Du som fått mejlet måste föranmäla dig till konferensen om du vill delta. 

Anmäl dig till någon av följande orter senast den 16 augusti

Göteborg 29 augusti (Clarion Post)
Stockholm 30 augusti (Clarion Stockholm)
Arlanda 1 september (Clarion Arlanda)
Malmö 8 september (Clarion Live)

Konferensdagen kommer att pågå kl. 10:00-16:30 (preliminär tid) med registrering och fika från kl. 9:00.

Bra att veta

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi. 

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor om innehållet i konferensen, vänligen kontakta: laslyftetiforskolan@skolverket.se

Har du frågor om t.ex. lokaler och mat, vänligen kontakta: skolverket@reachem.se

Handledarutbildning för förskollärare vars huvudmän beviljats statsbidrag

Läslyftet i förskolan bygger på kollegialt lärande med stöd och inspiration från en handledare. Du som har blivit utsedd av din huvudman att gå handledarutbildningen inom Läslyftet i förskolan erbjuds en utbildning vid ett lärosäte. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Målgrupp

Handledare vars huvudmän beviljats statsbidrag för Läslyftet i förskolan för läsåret 2017/18.

Datum och orter för utbildningstillfällena finns på Lärportalen.

Läs mer om utbildningen på Lärportalen

Statsbidrag

Huvudmän har kunnat ansöka om statsbidrag för Läslyftet i förskolan mellan den 15 mars och den 5 april. Ansökan är nu stängd. 

Läs mer om statsbidraget för Läslyftet i förskolan

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-09-05
Innehållsansvar: Undervisningsstödsenheten