Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Få möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara.

Därför ska du delta i Läslyftet i förskolan

  • Möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor
  • Fördjupade kunskaper om språk-, läs-, och skrivdidaktik
  • Kompetensutveckling direkt i din förskola

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik. Materialet till insatsen finns på Lärportalen.

Besök Lärportalen

Gå till lärportalen

För vem

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare. För att erbjuda insatsen till så många förskollärare som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. Grupperna ska bestå av 6-10 deltagare och varje handledare ska handleda minst två grupper.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

En modul tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska undervisningsaktiviteterna genomföras. Deltagarna behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Diskussionsunderlag

Inför arbetet med Läslyftet i förskolan finns det många frågor som bör diskuteras och flera beslut som behöver fattas. Med hjälp av diskussionsunderlaget "Planera och organsiera för Läslyftet i förskolan" får huvudmän och förskolechefer stöd i hur de kan organisera kompetensutvecklingsinsatsen.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (7,1 MB)

Modulöversikt

Här får du en sammanställning över de moduler som finns att välja på.

Modulöversikt för Läslyftet i förskolan (2,1 MB)

Presentera Läslyftet på din förskola

Ladda ner bildspelet Välkommen till Läslyftet i förskolan (1,1 MB)

Det här händer läsåret 2018/19

Du som har blivit utsedd av din huvudman att gå handledarutbildningen inom Läslyftet erbjuds en utbildning vid ett lärosäte. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handledarutbildningen 2018/19

Den inledande konferensen syftar till att inspirera och informera inför arbetet med Läslyftet. Dagen kommer att handla bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna. Det kommer också att erbjudas föreläsningar och tillfällen till samtal exempelvis om utmaningar man kan ställas inför i rollen som handledare.

  • 3 maj, Arlanda, Clarion Arlanda
  • 8 maj, Sthlm, Quality Friends
  • 14 maj, Gbg, Radisson Blu
  • 21 maj, Malmö, Clarion Live

Ladda ner programmet för konferensen (47 kB)

Läs mer om den inledande konferensen

Handleda vidare består av två heldagsträffar. En dag under hösten 2018 och en dag under våren 2019, där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Läs mer om handleda vidare

Det här händer läsåret 2017/18

Handledarutbildning

Läslyftet i förskolan bygger på kollegialt lärande med stöd och inspiration från en handledare. Du som har blivit utsedd av din huvudman att gå handledarutbildningen inom Läslyftet i förskolan erbjuds en utbildning vid ett lärosäte. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Målgrupp

Handledare vars huvudmän beviljats statsbidrag för Läslyftet i förskolan för läsåret 2017/18.

Datum och orter för utbildningstillfällena finns på Lärportalen.

Läs mer om utbildningen på Lärportalen

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2018-04-09
Innehållsansvar: Undervisningsstödsenheten