Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att ge förskollärare utvecklade möjligheter att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Huvudmän har under mars och april 2017 kunnat söka statsbidrag för insatsen.

Därför ska du delta

  • Möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor
  •  Fördjupade kunskaper om språk-, läs-, och skrivdidaktik
  • Kompetensutveckling direkt i din förskola

Det här är Läslyftet i förskolan

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik. Materialet till insatsen finns på Lärportalen.

Besök Lärportalen

Gå till lärportalen

För vem

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare. För att erbjuda insatsen till så många förskollärare som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska finnas förskollärare i varje grupp.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. Grupperna ska bestå av 6-10 deltagare.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

En modul tar minst 15 timmar att genomföra. Om gruppen deltar inom ramen för statsbidrag ska modulens fyra delar genomföras under perioden augusti/september till maj/juni. Detta innebär att deltagarna behöver träffas en gång i månaden. Utöver de 15 timmarna ska undervisningsaktiviteterna genomföras. Deltagarna behöver också tid för kontinuerlig reflektion och observation. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill.

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan

Inför arbetet med Läslyftet i förskolan finns det många frågor som bör diskuteras och flera beslut som behöver fattas. Med hjälp av diskussionsunderlaget "Planera och organsiera för Läslyftet i förskolan" får huvudmän och förskolechefer stöd i hur man kan organisera den här typen av kompetensutvecklingsinsats. Planera och organisera för Läslyftet i förskolan (203 kB)

Det här händer läsåret 2017/18

Inledande konferenser för Läslyftet i förskolan

Nu är handledare och förskolechefer välkomna att anmäla sig till vår inledande konferens inom Läslyftet i förskolan.

Kort om dagen

Hur fungerar egentligen Läslyftet och modulerna? Vad är förskolechefens roll och vad gör handledaren? Under dagen får du koll på läget med hjälp av Skolverkets undervisningsråd och föreläsarna Carina Fast och Lars Svedberg. Ta också chansen att utbyta erfarenheter med andra handledare och förskolechefer.

Program för samtliga tillfällen (38 kB)

För vem

Handledare och förskolechefer vars huvudmän beviljats statsbidrag för Läslyftet i förskolan för läsåret 2017/18.

Personlig inbjudan – först till kvarn gäller

Inbjudan till konferensen är personlig och anmälningslänken har därför skickats via mejl runt den 15 juni. Du som fått mejlet måste föranmäla dig till konferensen om du vill delta. 

Anmäl dig till någon av följande orter senast den 16 augusti

Göteborg 29 augusti (Clarion Post)
Stockholm 30 augusti (Clarion Stockholm)
Arlanda 1 september (Clarion Arlanda)
Malmö 8 september (Clarion Live)

Konferensdagen kommer att pågå kl. 10:00-16:30 (preliminär tid) med registrering och fika från kl. 9:00.

Bra att veta

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi. 

Kontakta oss vid frågor

Har du frågor om innehållet i konferensen, vänligen kontakta: laslyftetiforskolan@skolverket.se

Har du frågor om t.ex. lokaler och mat, vänligen kontakta: skolverket@reachem.se

Välkommen på inspirationsdag om Läslyftet i förskolan!

Efter sommaren öppnar vi upp anmälan till inspirationsdagarna som genomförs i oktober. Inspirationsdagarna handlar om barns språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande i förskolan. Skolverket kommer att beskriva vad Läslyftet är och hur man kan planera för denna insats i förskolan. Carina Fast, som är fil dr i pedagogik och har varit med och tagit fram material till Läslyftet i förskolan, kommer även att föreläsa under dagen.

För vem

Konferensen vänder sig till dig som vill veta mer om Läslyftet i förskolan och som ännu inte har erfarenhet av att arbeta med kompetensutvecklingsinsatsen.

Orter och datum

Göteborg 26 oktober, Gothia Towers
Stockholm 27 oktober, Clarion (Skanstull)

Program kommer

Konferensen startar kl.10.00 och avslutas kl.15.30. Registrering och fika från kl. 09.00.

Anmäl dig efter sommaren!

Länk till anmälan publiceras här i slutet på augusti.

Handledarutbildning för förskollärare vars huvudmän beviljats statsbidrag

Läslyftet i förskolan bygger på kollegialt lärande med stöd och inspiration från en handledare. Du som har blivit utsedd av din huvudman att gå handledarutbildningen inom Läslyftet i förskolan erbjuds en utbildning vid ett lärosäte. Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vid tvådagarstillfällen ingår även middag på kvällen (dag 1). Kostnader för eventuella resor och hotell ingår ej.

Målgrupp

Handledare vars huvudmän beviljats statsbidrag för Läslyftet i förskolan för läsåret 2017/18.

Datum och orter för utbildningstillfällena finns på Lärportalen.

Läs mer om utbildningen på Lärportalen

Statsbidrag

Huvudmän har kunnat ansöka om statsbidrag för Läslyftet i förskolan mellan den 15 mars och den 5 april. Ansökan är nu stängd. 

Läs mer om statsbidraget för Läslyftet i förskolan

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-06-22
Innehållsansvar: Undervisningsstödsenheten