Fortbildning för fritidspedagoger

Genom att studera inom Lärarlyftet ökar du dina möjligheter att få mer ansvar i skolan och att undervisa som lärare. Vi erbjuder kurser i praktisk-estetiska ämnen. När du avslutat dina studier kan du ansöka om lärarlegitimation.

Senast granskad: 2017-04-13