Hela kalendariet - Kompetens & fortbildning

Här visas de konferenser, seminarier och utbildningar som arrangeras av Skolverket, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där myndighetens medarbetare deltar. Skolverket informerar även om organisationers, statliga myndigheters, icke kommersiella aktörers aktiviteter och skolmässor.  • Datum: 22 jan
  • Tid: 14:30 - 16:30
  • Malmö

Inspirationsträff Undervisning för alla - FULLSATT  • Datum: 25 jan
  • Tid: 14:30 - 16:30
  • London

Nordic@Bett 2018


  • Datum: 15 mar
  • Tid: 09:00 - 17:00
  • Stockholm
  • flera dagar

Att starta lärlingsutbildning