Hela kalendariet - Kompetens & fortbildning

Här visas de konferenser, seminarier och utbildningar som arrangeras av Skolverket, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där myndighetens medarbetare deltar. Skolverket informerar även om organisationers, statliga myndigheters, icke kommersiella aktörers aktiviteter och skolmässor.
 • Datum: 20 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Gävle
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017
 • Datum: 23 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Skellefteå
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017 • Datum: 27 nov
 • Tid: 09:30 - 16:00
 • Arlanda
 • Skolledare/rektorer

Styrning av introduktionsprogram med fokus på nyanlända elevers lärande


 • Datum: 28 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Örebro
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 28 nov
 • Tid: 10:00 - 16:00
 • Stockholm
 • 1 dag

Nationell digital skrivardag


 • Datum: 29 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017
 • Datum: 1 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017 • Datum: 4 dec
 • Luleå
 • 1 dag

Konferens om digitalisering för skolledare
 • Datum: 8 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Stockholm
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 8 dec
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Stockholm

Språklärargalan 2017


 • Datum: 8 dec
 • Karlstad
 • 1 dag

Konferens om digitalisering för skolledare


 • Datum: 11 dec
 • Tid: 09:30 - 17:00
 • Göteborg

Språklärargalan 2017 • Datum: 11 dec
 • Tid: 09:30 - 16:00
 • Stockholm

Forum kring yrkesutbildning och arbetsplatsförlagt lärande • Datum: 14 dec
 • Kalmar
 • 1 dag

Konferens om digitalisering för skolledare


 • Datum: 15 mar
 • Tid: 09:00 - 17:00
 • Stockholm
 • flera dagar

Att starta lärlingsutbildning