Hela kalendariet - Kompetens & fortbildning

Här visas de konferenser, seminarier och utbildningar som arrangeras av Skolverket, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där myndighetens medarbetare deltar. Skolverket informerar även om organisationers, statliga myndigheters, icke kommersiella aktörers aktiviteter och skolmässor.
 • Datum: 26 sep
 • Göteborg
 • 1 dag

Workshop om gymnasievalet


 • Datum: 27 sep
 • Tid: 09:00 - 15:30
 • Stockholm
 • Skolledare/rektorer

Att starta lärlingsutbildning


 • Datum: 27 sep
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Stockholm

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 28 sep
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Solna (Stockholm)

Konferens om programmering i gymnasieskolan och vuxenutbildningen


 • Datum: 2 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Stockholm

Konferens om programmering i matematik och teknik - grundskolan • Datum: 3 okt
 • Tid: 08:30 - 16:15
 • Borlänge

Konferens om fritidshemmet med fokus på det förtydligade uppdraget


 • Datum: 3 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Örebro

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 4 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Göteborg

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan • Datum: 5 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Växjö
 • 1 dag

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap


 • Datum: 5 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Halmstad

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan • Datum: 9 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Linköping

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 9 okt
 • Stockholm

Framtidens gymnasieingenjör
 • Datum: 11 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Sundsvall

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 12 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Borlänge
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap • Datum: 13 okt
 • Tid: 09:30 - 15:30
 • Stockholm
 • Skolledare/rektorer

Apl-utveckling för rektorer
 • Datum: 17 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Luleå
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap • Datum: 18 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Jönköping

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 19 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Växjö

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 20 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Malmö

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan • Datum: 23 okt
 • Stockholm

NCS höstkonferens 2017


 • Datum: 23 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Uppsala

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 24 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap


 • Datum: 24 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Luleå

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan • Datum: 26 okt
 • Tid: 08:30 - 16:45
 • Karlstad

Konferens om programmering i matematik och teknik – grundskolan


 • Datum: 26 okt
 • Tid: 09:00 - 15:45
 • Göteborg

Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan


 • Datum: 26 okt
 • Tid: 09:00 - 15:45
 • Göteborg
 • Förskolepersonal

Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan


 • Datum: 27 okt
 • Tid: 09:00 - 15:45
 • Stockholm

Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan


 • Datum: 31 okt
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Arlanda
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap

 • Datum: 9 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Förvaltningschefer

Förebygg avhopp och minska risken för utanförskap


 • Datum: 9 nov
 • Tid: 08:30 - 17:00
 • Umeå
 • 1 dag

Skolbibliotek och lärande
 • Datum: 16 nov
 • Tid: 08:30 - 17:00
 • Karlstad
 • 1 dag

Skolbibliotek och lärande • Datum: 20 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Gävle
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 23 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Skellefteå
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017 • Datum: 27 nov
 • Tid: 09:30 - 16:00
 • Arlanda
 • Skolledare/rektorer

Styrning av introduktionsprogram med fokus på nyanlända elevers lärande


 • Datum: 28 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Örebro
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 29 nov
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Göteborg
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017 • Datum: 1 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Malmö
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017


 • Datum: 8 dec
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Stockholm
 • Lärare

Mötesplats sfi 2017