• Datum: 2017-08-28
  • Omfattning: 1 dag
  • Plats: Malmö

Identitet, sexualitet och jämställdhet – nyanlända elever

Arbetar du i skolan och möter nyanlända elever? I höst anordnar vi konferenser på temat identitet, sexualitet och jämställdhet. Lyssna på spännande föreläsare, utbyt erfarenheter med andra kollegor och ta del av inspirerande material på området. Konferenserna hålls i Malmö, Stockholm, Umeå, Göteborg och Örebro.

Skolverket arbetar för att stärka undervisningen om identitet, sexualitet och jämställdhet som utgår från styrdokumenten och är en del av kunskaps- och värdegrundsuppdraget. Konferensen syftar till att stärka det kollegiala lärandet och samverkan på skolan och ni får gärna anmäla flera personer från samma verksamhet. På så vis kan den här konferensen utgöra starten på ett utvecklingsarbete på er skola.

Målgrupp

Konferenserna riktar sig till lärare, elevhälsa, rektorer och övrig skolpersonal samt andra personer som arbetar med skolutveckling inom området i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer.

Tid och plats

Malmö, 28 augusti

Program

Under dagen får du bland annat ta del av föreläsningar och valbara seminarier. Du kommer också att få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor. Organisationer som arbetar med identitets-, sexualitets - och jämställdhetsfrågor kommer att vara på plats och presentera sitt material.

Ur programmet:

•    Sexualitet och jämställdhet – en del av kunskaps- och värdegrundsuppdraget

•    Styrdokumenten – krav, utmaningar och möjligheter

•    Nyanländ i svensk skola

•    Ungdomars sexuella hälsa – kunskaper, attityder, beteende

•    Att arbeta normmedvetet och inkluderande

Medverkande: Skolverket, Folkhälsomyndigheten, RFSU, med fler.

Anmälan till Malmö senast 14 augusti

Konferensen är kostnadsfri och anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat.
Gör anmälan här