• Datum: 2018-01-22
  • Tid: 14:30 - 16:30
  • Plats: Malmö

Inspirationsträff Undervisning för alla - FULLSATT

Kom och hör hur grundskollärare kan stärkas i att möta alla elever och anpassa undervisningen. Information från Skolverket om kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande samt inspirationsföreläsning av specialpedagog Helena Wallberg. Alla grundskollärare, rektorer och specialpedagoger är varmt välkomna.

Målgrupp

Inspirationsträffarna riktar sig till dig som är grundskollärare, speciallärare och specialpedagog. Även rektorer eller andra personer med ansvar för kompetensutveckling är välkomna.

Tid och plats 

22 jan. 14.30 – 16.30

Malmö Börshus

Innehåll och program

Specialpedagogik för lärande - vad är det och varför ska ni delta? Skolverket berättar om kompetensutvecklingen och kollegialt lärande.

Var går gränsen mellan vanlig undervisning och extra anpassningar? Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och skolutvecklare. Föreläsningen handlar om att väcka tankar om den kultur som behöver byggas för att stötta och utveckla en undervisning som fungerar för alla. Hur kan vi alla bidra till detta kulturbygge? Vilka begrepp behöver vi kunna? Vilka metoder kan vi pröva? Vilket språkbruk behöver vi använda i våra pedagogiska samtal? Dessutom, vad är egentligen individualisering och hur får man till det när man har många elever?

Läs om satsningen Specialpedagogik för lärande

Hållpunkter:

14.30-15.00  Fika

15.00-15.20  Specialpedagogik för lärande - vad är det? Skolverket

15.30-16.15  Var går gränsen mellan vanlig undervisning och extra anpassningar? Helena Wallberg.

16.15-16.30  Sammanfattning och tid för frågor

Anmälan

Inspirationsträffen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här

Kontakt

specialpedagogik@skolverket.se