• Datum: 2018-04-19
  • Tid: 08:30 - 16:30
  • Plats: Göteborg

Skolbibliotek för lärande

Välkommen till en dag om skolbiblioteksutveckling. Skolverket berättar om insatser för skolbibliotek. Skolinspektionen ger exempel från granskningen av skolbibliotek. På konferensen får du bekanta dig med forskning, kompetensutveckling och praktiska exempel.

Konferensen är kostnadsfri och arrangeras av Skolverket. Skolverket bjuder på lunch och fika.

Målgrupp

Skolbibliotekarier, lärare och skolledare. Skolverket ser med fördel att flera från samma skola/arbetslag deltar på konferensen.

Tid och plats

19 april Göteborg, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg

Registrering och fika från 08.30

Om du har tillgång till egen digital enhet såsom smartphone eller surfplatta, tag med denna.

Programmet

8.30-9.00 Kaffe och registrering

9.00-9.15 Välkommen, Anette Holmqvist, Skolverket

9.15-9.45 Digital kompetens i läroplanerna, Ingrid Essegård, Skolverket

9.45-10.30 Skolverkets förslag för att utveckla skolbiblioteken, Veronica Persson och Moa Almerud, Skolverket

10.30-11.00 Paus

11.00-12.00 Elevers nyhetsvärderingar i digitala medier, Thomas Nygren, docent vid Uppsala universitet

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45  Skolbiblioteket som en integrerad del i undervisningen, Anna Wide och Matilda Yvede, Skolinspektionen

13.45-14.30 Skolbiblioteket är ingen bling bling-verksamhet, Anna-My Zetterberg, rektor, Sofia Gardell, lärare och Lina Mattsson, lärare, Hulebäcksgymnasiet i Härryda

14.30-15.00 Paus

15.00-16.00 Utlånare, pedagog, inspiratör? Skolbibliotekarien i Läslyftet, Tammi Gustafsson Nadel, Skolverket, Anna-Karin Lundin Brandt, skolbibliotekarie i Smedjebacken, Gun-Britt Gustafsson, handledare Läslyftet.

16.00-16.30 Avslutning, Anette Holmqvist, Skolverket

Konferensen är fullsatt - anmäl dig till väntelistan

Anmäl dig till väntelistan

Kontakt

Frågor om anmälan, bekräftelse, avbokning, specialkost:

e-post skolverket@reachem.se eller telefon 08-410 30 150.

Frågor om konferensens innehåll ställs till anette.holmqvist@skolverket.se