• Datum: 2017-05-12
  • Omfattning: Ämneslärare
  • Plats: Stockholms universitet, Frescati

Tvåsspråkighet- nyckeln till framgång

Arrangör

Polska institutet,
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet,
Polska lärarnas förening i Sverige.
Skolverket deltar med aktuell information om Skolverkets arbete med flerspråkighet

Medverkande från Skolverket

Skolverket deltar med aktuell information om Skolverkets arbete med flerspråkighet
Madeleine Medoc, undervisningsråd
Svetislav Biocanin, undervisningsråd

Program

12 maj förmiddag 9.00–12.00 (på polska)
Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, hörsal D9 (Plan3)

9.00 – 9.30 Kaffe

9.30  Välkomsthälsning, Stockholms universitet, Polska institutet i Stockholm, Polska lärarnas förening, styrelsen

9.30 - 10.00 Stöd till polacker som återvänder till hemlandet, med exempel från projektet ”(Z) Powrotem w Polsce”. Aleksandra Mościcka, Katarzyna Tu.

10.00 - 10.30 Internationella biblioteket som informationskälla och stöd för arbetet med flerspråkighet. Katarzyna Kasprzyk.

10.30 – 11.00 paus

11.00 – 11.30 Tvåspråkighet inom konceptet hållbar utveckling. fil dr Maria Małaśnicka-Miedzianogóra.

11.30 -12.00 Fördelar med tvåspråkighet enligt psykologisk forskning, Kinga Białek.

12.00 - 13.00 paus

12 maj eftermiddag, 13.00–18.00 (på svenska)

Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, hörsal D9 (Plan3)

13.00 - 13.30 Polska språket som talas i Sverige - är det fortfarande polska? professor Ewa Teodorowicz-Hellman.

13.30 - 14.00 Tankar om språkets standardisering: Jan Śniadecki. professor Maria Zadencka.

14.00 – 14.30 Kaffe

15.00 - 15.30 fil dr Hania Uscka-Wehlou, Matematik och språk.

15.30 - 16.00 Aktuell information från Skolverket. Madeleine Medoc, Svetislav Biocanin.

16.00 - 16.30 Kaffe

16.30 – 17.00 Flerspråkighet som resurs och nyckeln till framgång: om identitet, integration och kvalité i den svenska skolan skola från en praktiker. Kaśka Krosny.

17.00 - 17.30 Polska lärarnas förening i Sverige10 år.

17.30 – 18.00 Sammanfattning och avslutande diskussion.

13 maj förmiddag, 9.00–12.00 (på polska)
Stockholms universitet, Frescati, Södra huset, hörsal D9 (Plan3)

9.00 – 09.30 Kaffe

9.30 – 10.00 Tvåspråkiga barns problem på olika stadier i språkutvecklingen. Barbara Teodorczuk.

10.00 - 11.00 Erfarenhetsutbyte. Presentationer av pedagogiska idéer och metoder. Lärare.

11.00 Sammanfattning och avslutning. Utvärdering.

11.30 – 12.00  Årsmöte – Polska lärarnas förening, för medlemmar.

Kontakt och anmälan:

nauczyciele.pl.se@gmail.com

osa@polskainstitutet.se