Identitet, sexualitet, jämställdhet - nyanlända elever

Här hittar du presentationerna från konferenserna.

Målgrupp

Konferenserna riktade sig till lärare, elevhälsa, rektorer och övrig skolpersonal samt andra personer som arbetar med skolutveckling inom området i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer.

Presentationer

Malmö

Att arbeta med identitet, sexualitet och jämställdhet - Skolverket (1,3 MB)

Normvetet förhållningssätt (1,9 MB)

Seminarium modersmål (474 kB)

Seminarium naturorienterade ämnen (284 kB)

Seminarium svenska som andraspråk (854 kB)

Seminarium om ungdomar och HBQT - Folkhälsomyndigheten (1,4 MB)

Stödmaterial (3,0 MB)

Vad tar du med dig in i klassrummet, åk 1-6 - Folkhälsomyndigheten (932 kB)

Vad vet vi om sexuell hälsa bland unga - Folkhälsomyndigheten (3,6 MB)

Vad tar du med dig in i klassrummmet? - RFSU (1,9 MB)

Stockholm

Att arbeta med identitet, sexualitet och jämställdhet - Skolverket (1,3 MB)

Normvetet förhållningssätt (895 kB)

Seminarium modersmål (233 kB)

Seminarium naturorienterade ämnen (120 kB)

Seminarium Svenska som andraspråk 1 (826 kB)

Seminarium Svenska som andraspråk 2 (777 kB)

Stödmaterial (1,9 MB)

Vad tar du med dig in i klassrummet? - RFSU (2,2 MB)

Vad tar du med dig in i klassrummet, workshop åk 1-6 (1,6 MB)

Vad vet vi om sexuell hälsa bland unga - Folkhälsomyndigheten (645 kB)

Umeå

Att arbeta med identitet, sexualitet och jämställdhet_Skolverket.pdf (1,3 MB)

Normmedvetet förhållningssätt.pdf (1,9 MB)

Seminarium naturorienterade ämnen.pdf (40 kB)

Seminarium svenska som andraspråk.pdf (1012 kB)

Seminarium ungdomar och HBTQ Skolverket.pdf (1,3 MB)

Stödmaterial och avslut.pdf (3,0 MB)

Vad tar du med dig in i klassrummet_RFSU åk 1-6.pdf (1,6 MB)

Vad tar du med in i klassrummet_RFSU.pdf (1,8 MB)

Vad vet vi om sexuell hälsa bland unga_Folkhälsomyndigheten.pdf (3,0 MB)

Göteborg

Att arbeta med identitet, sexualitet och jämställdhet_Skolverket.pdf (1,3 MB)

Normmedvetet förhållningssätt.pdf (1,9 MB)

Seminarium naturorienterade ämnen.pdf (40 kB)

Seminarium svenska som andraspråk (1,2 MB)

Seminarium ungdomar och HBTQ Skolverket.pdf (1,3 MB)

Stödmaterial och avslut.pdf (3,0 MB)

Vad tar du med dig in i klassrummet_RFSU åk 1-6.pdf (1,6 MB)

Vad tar du med in i klassrummet_RFSU.pdf (1,8 MB)

Vad vet vi om sexuell hälsa bland unga_Folkhälsomyndigheten.pdf (3,0 MB)

Örebro

Att arbeta med identitet, sexualitet och jämställdhet_Skolverket (1,3 MB)

Normedvetet förhållningssätt (1,9 MB)

Seminarium naturorienterade ämnen (40 kB)

Seminarium svenska som andraspråk (1,2 MB)

Seminarium ungdomar och HBTQ-Folkhälsomyndigheten (1,3 MB)

Stödmaterial (2,7 MB)

Vad tar du med dig in i klassrummet_RFSU åk 1-6 (1,6 MB)

Vad tar du med dig in i klassrummet_RFSU (1,8 MB)

Vad vet vi om sexuell hälsa bland unga_Folkhälsomyndigheten (3,0 MB)

Senast granskad: 2017-09-14