Konferenser om förskoleklassen och fritidshemmet

Nu finns det fler konferenstillfällen för förskoleklassen!

Konferensen handlar om det förtydligade uppdraget för förskoleklassen samt den reviderade skrivningen i läroplanens avsnitt 2.5, om övergång och samverkan. Konferenserna innehåller även föreläsningar som utgår ifrån den nya läroplansdelen kopplat till forskning och verksamhetsnära exempel.

Ort och tidpunkt

Luleå 25 januari

Visby  1 februari

Växjö 8 februari

Stockholm 15 februari

Göteborg 8 mars

Anmälan

Anmäl dig till konferensen

Presentationer från konferenserna om fritidshemmet

Presentation Skolverket (1,5 MB)

Presentation Annelie Hippinen (1,4 MB)

Presentation Anna Stigsdotter (9,2 MB)

Presentation Anna Klerfelt (8,4 MB)

Presentation Helene Elvstrand (946 kB)

Presentation Håkan Tranbeck (2,2 MB)

Presentation Magnus Sjödin (3,8 MB)

Presentation Marianne Dahl (1,8 MB)

Presentation Ulf Häggberg - Sheila Gloppestad (1,4 MB)

Presentationer från konferenserna om förskoleklassen

SKolverket - Ulrika Dahl (1,3 MB)

Annika Andreasson (1,7 MB)

Lina Lago (1,4 MB)

Mia Heikkilä (84 kB)

Senast granskad: 2017-10-03