Nya inspirationsträffar 2018 - Undervisning för alla

Kom och hör hur grundskollärare kan stärkas i att möta alla elever och anpassa undervisningen. Skolverket informerar om kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande och specialpedagogen Helena Wallberg ger en inspirationsföreläsning som ger nya insikter och kunskap om var gränsen går mellan vanlig undervisning och extra anpassningar. Alla grundskollärare, rektorer, specialpedagoger och speciallärare är varmt välkomna.

Målgrupp

Inspirationsträffarna riktar sig till dig som är grundskollärare, speciallärare och specialpedagoger. Även rektorer eller andra personer med ansvar för kompetensutveckling är välkomna.

Tid och plats

Östersund 10 jan. 14.30 – 16.30
Södertälje 12 jan. 13.00 – 15.00
Solna 19 jan. 13.00 – 15.00
Malmö 22 jan. 14.30 – 16.30

Innehåll och program

  • Specialpedagogik för lärande - vad är det och varför ska ni delta? Skolverket berättar om kompetensutvecklingen och kollegialt lärande.
  • Var går gränsen mellan vanlig undervisning och extra anpassningar? Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och skolutvecklare. Föreläsningen handlar om att väcka tankar om den kultur som behöver byggas för att stötta och utveckla en undervisning som fungerar för alla. Hur kan vi alla bidra till detta kulturbygge? Vilka begrepp behöver vi kunna? Vilka metoder kan vi pröva? Vilket språkbruk behöver vi använda i våra pedagogiska samtal? Dessutom, vad är egentligen individualisering och hur får man till det när man har många elever?

Läs om satsningen Specialpedagogik för lärande

Hållpunkter Malmö & Östersund:

14.30-15.00 Fika
15.00-15.20 Specialpedagogik för lärande - vad är det? Skolverket
15.30-16.15 Var går gränsen mellan vanlig undervisning och extra anpassningar? Helena Wallberg
16.15-16.30 Sammanfattning och tid för frågor

Hållpunkter Södertälje & Solna:

13.00 – 13.30 Fika
13.30 – 13.50 Specialpedagogik för lärande -vad är det? Skolverket
14.00 -14.45  Var går gränsen mellan vanlig undervisning och extra anpassningar? Helena Wallberg.
14.45  -15.00 Sammanfattning och tid för frågor

Anmälan

Inspirationsträffen är kostnadsfri, men antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här

Kontakt

Frågor om inspirationsträffen ställs till specialpedagogik@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-13