Om skolans digitalisering för skolledare

Från och med hösten 2018 gäller nya styrdokument för alla skolformer som tydliggör skolans uppdrag när det gäller digitaliseringen. Konferensen presenterade förändringarna i styrdokumenten och Skolverkets stöd. Nu kan du ta del av dokumentationen.

Dokumentation

Efter konferenserna publicerar vi en sammanfattning av innehållet här:

Skolans digitalisering

Senast granskad: 2017-12-15