Programmering i matematik

Lär dig mer om förändringarna i styrdokumenten, delta i spännande workshops om programmering och ta del av nya moduler i programmering. Välkommen på konferens om programmering i matematik.

Syftet med konferensen är att lyfta fram de kommande förändringarna i styrdokumenten med särskilt fokus på kurs- och ämnesplanerna i matematik. Du får en bakgrund till vad programmering är, en inblick i undervisning i matematik med programmering och möjlighet att prova på att arbeta med programmeringsverktyg.

Vårens konferenser om programmering i matematik motsvarar de konferenser som Skolverket arrangerade i höstas. Innehållet och upplägget är detsamma.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som undervisar i matematik inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Tid och plats

Konferensen hålls på flera orter och är en heldagskonferens. Den startar kl 9.30 och pågår till senast kl 16.30. Registrering från kl 9.00.

Västerås 21 februari (472 kB)

Arlanda 22 februari (470 kB)

Helsingborg 27 februari (473 kB)

Östersund 19 mars (471 kB)

Falun 21 mars (469 kB)

Kalmar 27 mars (467 kB)

Kiruna 9 april (469 kB)

Visby 3 maj (471 kB)

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bokar eller bekostar resor och logi.

Ur programmet

  • Styrdokumentsförändringarna
  • Historiskt perspektiv
  • Programmering i framtiden
  • Nya moduler om programmering i matematik
  • Workshops - programmering i matematik

Ta med dator

För att du ska kunna delta i workshops behöver du ta med din dator (PC, Mac eller Chromebook).

Anmälan

Anmäl dig till konferensen

Bakgrund

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskolan. Bland annat förstärks och tydliggörs digital kompetens och programmering i de nya kurs- och ämnesplanerna för matematik.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.

Läs mer om styrdokumentsförändringarna

Senast granskad: 2018-01-19