Regional konferens inom teknik och naturvetenskap

Lär dig mer om modulerna inom naturvetenskap och teknik, delta i workshops om programmering i teknik och möt kollegor som arbetar med skolutveckling. Välkommen på regional konferens i Umeå och Stockholm.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som undervisar i naturvetenskap och teknik i grundskola och gymnasieskola eller är förstelärare, NT-utvecklare eller NT-handledare.

Tid och plats

Konferensen är en heldagskonferens och hålls på två orter i vår. Det blir fler konferenser i höst, mer information om dem publiceras senare.

  • Umeå 23 april, Folkets hus
  • Stockholm 7 maj, Naturhistoriska riksmuseet

Program

Umeå - program

  • Modulen Innovation och konstruktion, för lärare i åk 1-9
  • Modulen Hållbar utveckling, för lärare i åk 7-9
  • Modulen Modeller och representationer, för lärare i gymnasiet
  • Workshop om programmering i teknik
  • Workshop om elevaktiva arbetssätt.
  • Presentation av digitala verktyg, som virtual reality (VR) och flipped teaching, i kemilärarutbildningen

Stockholm - program

Programmet för konferensen i Stockholm publiceras inom kort.

Anmäl dig till konferensen

Konferensen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch under dagen. Vänligen observera att Skolverket inte bekostar resor och logi.

Anmäl dig till konferensen

Senast granskad: 2018-03-20