Samråd om förskolans reviderade läroplan

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. I höst bjuder vi in huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan pedagogisk personal på samråd för att få ta del av värdefulla synpunkter.

Det är snart 20 år sedan den nuvarande läroplanen trädde ikraft och det har hänt mycket i förskolan och samhället sedan dess. Flera områden behöver bli tydligare: till exempel gränsen mellan utbildning och undervisning, begreppet omsorg och arbetet med jämställdhet i förskolan. Läroplanens grundläggande syfte och intentioner ska däremot inte förändras.

Skolverket ska redovisa sitt förslag till läroplan till regeringen senast den 23 mars 2018.

Läs mer om revideringen av läroplanen

Söker en bred förankring

Vi strävar efter att förslaget till reviderad läroplan ska vara så brett förankrat som möjligt. Därför bjuder vi in till möten för att föra dialog med huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan pedagogisk personal i förskolan. På de olika mötena kommer vi att diskutera frågor där de olika yrkesgrupperna sitter på specifik kunskap och erfarenhet.

Delta i arbetet

Det vi förväntar oss av dig som deltagare i samverkansgruppen är att du delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper på mötena. Du kommer också att få läsa utkast till läroplanstext mellan mötena.

Datum och plats

Huvudmän

 • Hallsberg den 4 september kl 9-11
 • Sundsvall den 4 september kl. 9-11
 • Hallsberg den 13 november kl 9-11
 • Sundsvall den 13 november kl 9-11

Förskolechefer

 • Hallsberg den 5 september kl 9-11
 • Sundsvall den 5 september kl 9-11
 • Hallsberg den 14 november kl 9-11
 • Sundsvall den 14 november kl 9-11

Förskollärare

 • Hallsberg den 5 september kl 13 -15
 • Sundsvall den 5 september kl 13 – 15
 • Hallsberg den 14 november kl 13 – 15
 • Sundsvall den 14 november kl 13 - 15

Annan pedagogisk personal i förskolan

 • Hallsberg den 4 september kl 13 – 15
 • Sundsvall den 4 september kl 13 – 15
 • Hallsberg den 13 november kl 13 – 15
 • Sundsvall den 13 november kl 13 - 15

Anmälan

Du anmäler dig via länken nedan senast den 15 augusti 2017. I varje grupp finns det plats för 25 personer, och det är först till kvarn som gäller.

Skolverket bjuder på förmiddags- eller eftermiddagskaffe man kan däremot inte bekosta några resor.

Anmäl dig här

Kontakt

För frågor om anmälan och andra praktiska frågor, vänligen kontakta Skolverkets konferensservice Reachem:
E-post: skolverket@reachem.se
Telefon: 08-410 30 150
Öppettider kl 08:00-17:00.

För frågor om arbetet med läroplanen, kontakta Magdalena Karlsson, undervisningsråd: magdalena.karlsson@skolverket.se             

Senast granskad: 2017-05-24
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten