Fortbildning för lärare

Din undervisning är nyckeln till att varje elev ska kunna nå målen i skolan. Därför är det viktigt att du har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter. Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Utifrån era lokala behov erbjuder vi även långsiktig och flexibel kompetensutveckling.

Senast granskad: 2018-03-09