Webbkurs i bedömning och betygssättning för lärare

Webbkursen i bedömning och betygssättning riktar sig till lärare och skolledare i årskurs 7-9, gymnasial utbildning och vuxenutbildningen. Du kan börja kursen när du vill och genomföra den i valfritt tempo.

Anmälan

Kursen är öppen till den 19 januari 2018.

Påbörja kursen redan idag

Kursen är uppbyggd på teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. 

Genom kursen får du kunskap och möjlighet att reflektera kring hur du använder läroplanen som underlag för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Du får redskap att använda bedömning såväl för elevens lärande som för din egen utveckling. Du får också resonera om hur du kan väga samman elevers kunskaper till betyg på ett tillförlitligt sätt. 

Vilka kan gå kursen?

Alla lärare eller skolledare i de obligatoriska skolformerna (årskurs 7-9), gymnasial utbildning och vuxenutbildningen kan gå kurserna, men de är anpassade för dig som arbetar i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning. 

Kursens upplägg

Kursen som är framtagen tillsammans med Karlstad universitet med professor Christian Lundahl som vetenskaplig ledare, motsvarar en studietid på ca 30-40 timmar. Den innehåller teoretiska avsnitt, filmer och texter, varvat med praktiska moment som du genomför i din praktik. Kursen består av 6 moduler som inkluderar frågor, reflektioner och självvärderingar. Den webbaserade kursen fungerar likväl från din dator som från din surfplatta eller smarta telefon. Efter avslutad kurs kan du få ett intyg från Karlstad universitet. 


Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Bedömning och betyg.

Läs mer om nationella skolutvecklingsprogram

Senast granskad: 2017-05-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner