Webbkurser om bedömning och betygssättning

Vi erbjuder fortbildning och kompetensutveckling inom bedömning och betygssättning. Just nu finns två webbutbildningar om betygssättning för lärare i mellanstadiet, högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

För lärare i årskurs 4–6 i grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan

En webbkurs för dig som undervisar elever i årskurs 4–6 och vill öka dina kunskaper inom bedömning och betygssättning.

Webbkurs om betygssättning för lärare i årskurs 4-6

För lärare i årskurs 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Ny webbkurs för dig som undervisar i högstadiet, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen och vill öka dina kunskaper inom bedömning och betygssättning.

Webbkurs om betygssättning för lärare i årskurs 7-9, gymnasial utbildning och vuxenutbildning

Senast granskad: 2018-02-12