Bli sfi-lärare

Är du en utbildad lärare som vill undervisa högt motiverade elever? Få möjlighet att utbyta tankar med erfarna vuxna från alla tänkbara platser i världen? Och dela glädjen och skratten när ni finner varandra genom språket, tvärs över alla kulturgränser?

 
Jobba som

Jobba som sfi-lärare

Är du redan behörig sfi-lärare men jobbar med annat i dag? Här hittar du länkar till jobb och möjliga nya arbetsgivare.

Studera till

Studera till sfi-lärare

Är du redan lärare och funderar på att vidareutbilda dig eller vill bli lärare? Här hittar du information och länkar till vidare studier.

Vad är utbildning i svenska för invandrare?

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Kommunerna ansvarar för utbildningen som planeras och anpassas utifrån elevens individuella behov. Sfi ska kunna kombineras med förvärvsarbete, arbetslivsorientering, praktik eller annan utbildning som hjälper eleven att delta i och bli en del av det svenska samhället.

”Vad sfi är? Främst tänker jag på den sociala dynamiken i klassrummet, hur både jag själv och mina elever utvecklas som människor. Och på hur starkt motiverade de är att erövra språket. Det handlar om att lära på snabbast möjliga sätt för att kunna komma ut och jobba. En önskedröm för en lärare!”

David, lärare i svenska för invandrare

Nya tider kräver nya lärare

Som lärare i sfi ger du dina elever språkliga redskap för att kommunicera och aktivt delta i vardags-, samhälls- och arbetslivet. Med ditt stöd utvecklar eleverna en språkförmåga som gör att de kan kommunicera både muntligt och skriftligt utifrån sina behov. Undervisningen anpassas till elevernas förkunskaper och förutsättningar. Spännvidden för en sfi-lärare är därmed mycket stor, alltifrån att ge kortutbildade nyanlända grundläggande läs- och skrivfärdigheter till att undervisa akademiker med stor studievana. 

”Varför skulle man vara samma typ av lärare ett helt liv? Själv har jag växlat mellan olika skolformer och att undervisa ungdomar och vuxna, och utvecklats varje gång. Så här i backspegeln tycker jag nog att sfi-rollen varit den kanske mest spännande i mitt yrkesliv.” 

Hans, lärare i svenska för invandrare
 
Senast granskad: 2015-12-18
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation