Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Hösten 2018 kommer nya högskolekurser i programmering – nu med ämnesdidaktisk inriktning.

Nya kurser startar höstterminen  2018

Under mars kommer information om vilka högskolor och universitet som kommer att ge kurser under hösten 2018 på uppdrag av Skolverket. Då kommer också information om anmälan.

Deltagarna kommer att få lära sig enklare textprogrammering. De ska även få lära sig att läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod så att de kan hjälpa eleverna i klassrummet. Kurserna ges på distans med 2-4 fysiska träffar. Skolverket förordar studier på kvartsfart men avvikelser kan förekomma.

Kurserna vänder sig till verksamma

  • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10
  • matematiklärare i motsvarande kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
  • matematiklärare i gymnasieskolan
  • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
  • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10.

Kurserna kommer att finnas i två olika varianter:

  1. Kommun-/regionförlagda kurser som huvudmän kommer att kunna beställa för grupper av lärare. Huvudmännen kan då påverka tid och plats för de fysiska träffarna. Som exempel kan några huvudmän gå ihop och beställa en regionförlagd kurs för alla sina matematiklärare som undervisar i årskurs 7-9.
     
  2. Campusförlagda distanskurser som enskilda lärare kommer att kunna söka. Högskolor och universitet tar hand om antagningen. Kurserna vänder sig till verksamma lärare som har rektors godkännande att gå kursen. De fysiska träffarna är på campus.

Har du frågor mejla till digitalisering@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-09