Karriärlärare 16

Struktur och kultur med karriärlärarperspektiv

Konferensserien Karriärlärare16 riktade fokus mot begreppen struktur och kultur. Här hittar du filmer och presentationer från konferensen, som kan användas som underlag för reflektion i nätverk eller lärargrupper. Konferenserna för karriärlärare och deras rektorer genomfördes av Skolverket tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Alla förstelärare/lektorer ingår i ett organisatoriskt sammanhang och behöver strukturer för kunna fungera, kunna göra skillnad. Hur kan dessa strukturer se ut? Vi behöver också tillsammans utveckla en kultur av lärande där vi nyfiket vågar titta på effekten av undervisningen – titta på oss själva. Hur utvecklar vi denna lärande kultur?

Talarna på Karriärlärare16 belyste på olika sätt dessa frågeställningar. Titta på Skolverkets filmer från konferenserna! Talarnas presentationer finns också tillgängliga. Du kan använda filmerna som underlag för reflektion i nätverk eller lärargrupper.

Filmer

Lärdomar från medelstor och stor kommuns satsning på karriärlärare - Tony Mufic Att utveckla en lärandekultur - Jenny Svantesson Wester Kollegialt lärande ur forskarperspektiv (förkortad version) - Lill Langelotz Forskande lärare – behövs det? - Panelsamtal

Presentationer

Karriärreformen här och nu - Skolverket (505 kB) Lärdomar från medelstor och stor kommun - Tony Mufic (881 kB) Att förändra en lärandekultur - Jenny Svantesson Wester (174 kB) Kollegialt lärande ur forskarperspektiv - Lill Langelotz (1,1 MB) Strukturella faktorers betydelse för karriärläraren - Daniel Alvunger (2,8 MB) Kollegialt lärande med fokus på lärares kunskapsuppdrag - Ulla Runesson Kempe (402 kB)

Senast granskad: 2016-05-17
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten