Kurs för pedagoger i förskoleklass

Arbetar du i förskoleklass utan behörighet eller som förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i svenska och matematik. Genom att gå den så utvecklar du din undervisning, blir bättre på att arbeta med elever i behov av stöd och stärker likvärdigheten i förskoleklassen.

Därför ska du delta

  • Du ökar din ämneskompetens
  • Du utvecklar din förmåga att stödja elever
  • Du blir tryggare i din yrkesroll

Vad

Kursen är på 15 högskolepoäng och innehåller två huvuddelar:

  • Språk och kommunikation,
  • matematiska uttrycksformer.

För vem

Pedagoger som arbetar i förskoleklass utan behörighet har förtur till kursplatserna. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare som arbetar i förskoleklass gå kursen.

Hur

Du studerar samtidigt som du arbetar.

Var

Studier på utvalda universitet eller högskolor.

Anmälan

Du ansöker själv till kursen och din arbetsgivaren ska intyga att du inte har en behörighetsgivande examen eller legitimation. Det kan förekomma andra sätt att ansöka. Läs på de olika lärosätenas hemsidor.

Leder ej till behörighet

Genom att gå kursen höjer du din kompetens. Studierna leder dock inte till behörighet i förskoleklass.

Finansiering av studierna

Staten betalar utbildningen. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Det utgår inga statsbidrag. Det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten. Deltagarna och arbetsgivaren får komma överens om ett upplägg.

Kartläggning i förskoleklass

Från 1 juli 2018 finns Hitta matematik och Hitta språket, stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Syftet är bland annat att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3. Materialet används i grupp och blir ett naturligt inslag under höstterminen.

Kartläggning i förskoleklass

Senast granskad: 2018-02-14
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation