Fritidspedagoger

Du som är fritidspedagog kan läsa kurser inom Lärarlyftet i de praktisk-estetiska ämnena idrott och hälsa samt bild och slöjd. Det kan finnas platser kvar på kurser som startar hösten 2018.

Villkor för deltagande

För att delta måste du vara anställd i en kommun eller hos en enskild huvudman och ha en examen enbart inriktad mot arbete i fritidshem eller mot enbart förskola och fritidshem. Du behöver dock inte undervisa i ett praktisk-estetiskt ämne för att kunna studera.

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer efter att du antagits till en kurs erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Du hittar information om vilka kurser det handlar om på respektive lärosätes hemsida i anslutning till annan information om Lärarlyftet.

Möjlighet till lärarlegitimation

Efter avslutad kurs kan du ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6. Nu finns även andra möjligheter till legitimation för dig som är fritidspedagog:

Möjligheter till legitimation för fritidspedagoger

Kurser med start hösten 2018

Du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via www.antagning.se.
Det kan finnas platser kvar på kurser som startar hösten 2018.

Bild för lärare åk 4-6, 30 hp

Musik för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp

Hem- och konsumentkunskap för fritidspedagoger. 30 hp

Slöjd för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp

Idrott och hälsa för fritidspedagoger, 30 hp

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Blankett huvudmannens godkännande gällande kurser för fritidspedagoger inom Lärarlyftet hösten 2018 (36 kB)

Den kan du scanna in och bifoga elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in den separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Senast granskad: 2018-04-17